THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường trung học phổ thông Tây Sơn thông báo tuyển sinh

  •   14/03/2018 11:29:00 PM
  •   Đã xem: 157
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY SƠN THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 – 2017 * Mục tiêu chung: Xây dựng nề nếp kỷ cương trong tất cả các hoạt động, coi trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; Từng bước nâng cao chất lượng văn hóa; Khẳng định kết quả đạt 100% mục tiêu học tập sau khi tốt nghiệp THPT