Đội ngũ giáo viên

Thứ năm - 29/03/2018 14:25
Đội ngũ giáo viên
Đội ngũ giáo viên
TT Họ tên giáo viên Trình độ  Môn dạy
đào tạo
1 Nguyễn Hữu Mai CN DH Sư Phạm Giáo viên Ngữ văn
2 Nguyễn Thị Dung CNSP Văn Giáo viên Ngữ văn
3 Lã Thị Diệp CNSP  khoa học Giáo viên Ngữ văn
4 Lã Thị Kim Chi CNSP Văn Giáo viên Ngữ văn
5 Đỗ Thị Thu Hường CNSP sử Giáo viên lịch sử
6 Hoàng Thị Lệ Quyên CNSP sử Giáo viên lịch sử
7 Nguyễn Đăng Tuyên CNSP sử Giáo viên lịch sử
8 Nguyễn  Thị Mai Hoa CNSP Địa Giáo viên Địa
9 Nguyễn Thị Thu Hằng CN Ngoại ngữ Giáo viên Anh văn
10 Nguyễn  Thị  Huyền CNSP Ngoại ngữ Giáo viên Anh văn
11 Nguyễn Thị Bích Huyền CNSP Ngoại ngữ Giáo viên Anh văn
12 Lê Đức Ngọc Huyên Cao đẳng Toán lý Giáo viên Toán- Lý
13 Trần Thị Mây Th.S Toán Giáo viên Toán
14 Phạm Thành Oai CNSP Toán Giáo viên Toán
15 Vũ ThịThuyên Th.S Toán Giáo viên Toán
16 Nguyễn Hồng Loan CN Toán Giáo viên Toán
17 Nguyễn Thu Hằng Cử nhân Vật lý Giáo viên Lý
18 Dương Lý Cử nhân Vật lý Giáo viên Lý
19 Lê Thị Mai Thạc sĩ Hóa Giáo viên Hóa
20 Phạm Văn Hiếu ĐHSP Hoá Giáo viên Hóa
21 Vũ Thị Hà Cư nhân SP Hoá Giáo viên Hóa
22 Nguyễn Thị Huế CNSP Sinh Giáo viên Sinh
23 PhạmViệt Hà CNSP Sinh GV Sinh
24 Nguyễn Thị Tuyết CNSP Sinh GV Sinh