TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN CHO HỌC SINH

Thứ sáu - 11/10/2019 09:06
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo bước chuyển biến mới về ý thức chấp hành pháp luật, về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường, từng bước hình thành "Văn hoá giao thông" trong giáo viên và học sinh nhà trường góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN CHO HỌC SINH

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo bước chuyển biến mới về ý thức chấp hành pháp luật, về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường, từng bước hình thành "Văn hoá giao thông" trong giáo viên và học sinh nhà trường, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
 

Sáng nay, ngày 08/10/2019, trường THPT Tây Sơn phối hợp với công an quận Long Biên, Quận Đoàn Long Biên tổ chức chương trình Tuyên truyền ATGT. Qua chương trình, các em học sinh trong toàn trường THPT Tây Sơn đã được nghe về tình hình tai nạn giao thông trong cả nước nói chung cũng như trong địa bàn Quận Long Biên nói riêng. Nhờ đó các em biết được việc nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông là điều hết sức cần thiết. Chương trình còn lồng ghép nhiều câu hỏi về luật giao thông giúp các em phần nào tiếp cận cũng như nắm được về luật.