Hưởng ứng giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 45- Vì Hòa Bình

Thứ sáu - 30/11/2018 09:09
Sáng ngày 27/8, tại trường THPT Tây Sơn tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và lễ phát động giải chạy Báo HàNội Mới mở rộng lần thứ 45- vì Hòa bình.
chay báo
chay báo
Thực hiện lời dạy của Bác khỏe để xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác thể dục thể thao phục vụ cho sức khỏe và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: phát triển TDTT là một bộ phận không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tạo ra sức mạnh và động lực phát triển đất nước. Thể dục thể thao đã trở thành một ngành hoạt động không thể thiếu được của Nhà nước và nhân dân ta. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã hăng hái tham gia luyện tập TDTT, rèn luyện thân thể với mục đích: khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cách đây 72 năm, ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia giáo dục. Cùng ngày đó, trên báo Cứu quốc - cơ quan của Mặt trận Việt Minh đã đăng bài viết ”Sức khỏe và thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài viết, Người kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nướcDân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập". “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ với ý tưởng cao đẹp của Người có ảnh hưởng sâu sắc với tình cảm, tinh thần và hành động của nhân dân và mọi người hăng hái làm theo tiếng gọi của vị lãnh tụ kính yêu. Ngày 27/3/1946, chính thức là ngày thành lập ngành thể dục thể thao Việt Nam. Trong năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đã được trường THPT Tây Sơn  quan tâm  và tổ chức thực hiện, sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh.