THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ THÁNG 2 NĂM HỌC 2018-2019

Thông báo thu học phí tháng 2 năm học 2018 - 2019
Kể từ ngày 25-02-2018 phòng kế toán bắt đầu thu học phí tháng 2 , đề nghị phụ huynh và học sinh đóng học phí đầy đủ