Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2017

Nhà trường thông báo đến toàn bộ học sinh được công nhận tốt nghiệp theo danh sách ngày 23/1/2017 thời gian nhận bằng tốt nghiệp như sau:
 - Học sinh có thể nhận bằng tốt nghiệp từ ngày 20/2/2017 tại phòng giáo vụ
 - Để được nhận bằng sinh viên cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
- Trường hợp học sinh nhờ người khác (Bố, mẹ, anh chị em) trong gia đình lấy hộ phải mang theo hộ khẩu gia đình hoặc giấy ủy quyền.