Thông báo lịch nghỉ tết và họp đầu năm đối với giáo viên.

Lịch nghỉ tết Mậu Tuất (2018) cụ thể như sau.
Đối với giảng viên:
Bắt đầu từ ngày 10/02/2018 (25 tháng chạp)
Kết thúc vào ngày 21/02/2018 (06 tháng giêng).
Họp đầu năm: 10h00 ngày 21/02/2018. Hội trường 104A.
Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm thông báo đính kèm mail.
Đối với học sinh:
Bắt đầu từ ngày 09/02/2018 (24 tháng chạp)
Kết thúc vào ngày 21/02/2018 (06 tháng giêng).
Gặp mặt đầu năm: 8h00 ngày 21/02/2017. Hội trường 101.