thông báo v/v thi đua học tốt dạy tốt chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08-03 và ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26-03

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt", mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự sáng tạo, trường học cần chú trọng tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ, bởi “muốn trò học tốt trước hết phải có thầy dạy tốt”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt", mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự sáng tạo, trường học cần chú trọng tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ, bởi “muốn trò học tốt trước hết phải có thầy dạy tốt”.

 Để “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, TỔ HÓA-SINH-ĐỊA TD-KTNN luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong tổ.

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, để tuyên truyền về truyền thống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, TỔ HÓA-SINH-ĐỊA TD-KTNN đã phát động phong trào thi đua dạy tốt và học tốt.

 
Phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt" của giáo viên và học sinh của TỔ HÓA-SINH-ĐỊA TD-KTNN nhằm khơi dậy phong trào thi đua sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.